Nyheter

Hva skjer hos oss?

Viktig informasjon

Legekontoret 13.10.2020

Influensavaksinering / Flu vaccine

Årets influensavaksine vil distribueres til legekontorene i oktober, ca. uke 43. Det er normalt ikke nødvendig å ta vaksinen tidligere. Vi anbefaler alle i risikogruppene om å vaksinere seg, i tillegg til målgruppene. Hvem dette er finner du mer informasjon om her: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Regjeringen har i år bestemt at kun risikogrupper  og målgrupper får influensavaksine før den 1. desember.

I år må du bestille time for vaksinering, se mer informasjon om dette på våre hjemmesider. Pasienter i risikogruppene betaler kun 50 kroner i egenandel. Dersom du har frikort er vaksinering gratis. Helsepersonell som trenger vaksine skal få dette dekket av arbeidsgiver.

NB! Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter, les også vår informasjon om koronavirus


This year's flu vaccine will be distributed to the doctors' offices around week 43 (the reason being that it is not necessary to take the vaccine earlier).

We recommend for everyone in the risk groups to get vaccinated, in addition to the target groups. You can find more information about who this is here: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

This year, the government has decided that only risk groups  and target groups will receive the flu vaccine before 1 December.

You will be required to book an appointment for vaccination, see more information about this on our website.

Patients in the risk groups pay only NOK 50. If you have a tax exemption card (frikort), vaccination is free.

Healthcare professionals who need a vaccine should have this covered by their employer.

NB! If you have respiratory symptoms, are in quarantine or may be infected with coronavirus - contact us before you come to the office, also read our information about coronavirus (link)