Nyheter

Hva skjer hos oss?

Viktig informasjon

Legekontoret

Velkommen til våre nye nettsider!

Vi er et fastlegekontor som samarbeider med Sammen og UiB. I tillegg til vanlige fastlegetjenester tilbyr vi:

  • akutte timer til medlemmer av Sammen uten fastlege i Bergen.
  • timer for alle typer problemstillinger til utenlandske ansatte ved UiB uten fastlege i Norge.
  • timer til oppfølging av stikkskade for ansatte og studenter ved Odontologisk Fakultet, UiB.


International students without a Norwegian ID-number can book an appointment at  Legene på Høyden. 

The doctors will book you an appointment based on a priority of your situation. If there is a long wait for an appointment, or it’s outside office hours, you can go to the Bergen Emergency Clinic (legevakt)